Banner 3 Banner 2 Banner 1

Ürün Nitelikleri

Tek Kullanımlık Örtüler

Tek kullanımlık ameliyat örtü, set ve önlüklerinin kullanımı dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.  Bu örtüler nonwoven adı verilen özel kumaşlardan üretilmektedir. Hastalık, ameliyat ve sonrasındaki iyileşme hizmetlerini veren sağlık kuruluşlarının, hasta ve personel sağlığı ile ilgili verdikleri çabalar, bu kuruluşların satın aldıkları bünyelerinde kullandıkları bir çok materyalden,  ameliyat örtüsü, önlüklerin seçimine ve bu ürünlerin kalitelerine kadar uzanmaktadır.

 

Tek kullanımlık setlerde kullanılan kumaşlar çok kuvveti bariyer koruması sunmalarının yanı sıra, emicilik ve iticilik konusunda da bir çok avantaj sağlamaktadırlar. Mali açıdan bakıldığında, tek kullanımlık ürünler, tekrar kullanılabilen kumaşlar ile karşılaştırıldığında uzun vade de, tekrar kullanılabilen ürünlerin gerçek manada temizliği ve sterilliği için harcanan enerji ve işgücü de düşünüldüğünde daha ucuza mal olmaktadırlar.

 

Her iki cins kumaşın da maliyetlerini hesaplamak için baz alınması gereken temel koşullar vardır. Tekrar kullanılabilir kumaşlarda, satın alım fiyatına, sayım maliyeti, ürünlerin elden geçirilmesi, iş gücü ve enerji masrafları, kalite kontrolü, katlama, depolama, sterilizasyon ve kayıpların maliyetleri de eklenmelidir. Tüm bu maliyetler göz önünde bulundurulduğunda tek kullanımlık kumaşların daha ucuz olduğu görülebilmektedir.  

 

Tekrar kullanılabilir kumaşlar (polyester-pamuk)  mikrobiyel geçirgenliğe minimum direnç göstermektedir. Ameliyat sırasında hastadan ve personelin her birinin cildinden, dakikada 10.000 mikro organizmanın hava ve sıvı yoluyla karşı etkileşime girdiği düşünülürse, enfeksiyon riskinin çok yüksek ve tehlikeli bir seviyede olduğu kaçınılmazdır.   

 

Avrupa Standardizasyon komitesinin (CEN), hasta ve cerrahi ekibi korumaya yönelik yayınlamış olduğu EN 13795 standardına uygunluğu belgelenmiş  tek kullanımlık ürünler yüksek performansları ile cerrahlar ve bilinçli hastalar tarafından her geçen gün daha fazla tercih edilmektedir. Belirli bir kalite ve standartlara uygun ürün üretilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de çok önemlidir.

 

Tek kullanımlık örtü ve setlerin üzerinde bulunan barkot sayesinde, kalite kontrol uygunluğu,  speklere uygunluğu ve geriye dönük olarak izlenebilirliği sağlanabilmektedir.  Polyester-pamuk kumaşlarda tekrar tekrar temizleme söz konusu olduğundan barkotlama mümkün olamamakta ve bu anlamda takip edilememektedir. Ameliyat örtüleri ve önlüklerinde en önemli unsurun korunma olması dışında, ayrıca sağlanacak konfor da çok önemlidir. Önlüğü giyen kişinin operasyon süresince rahat hareket edebilmesi ve bu süre zarfında bir hasara veya yırtılmaya maruz kalmadan operasyonun sonuçlandırılması önemli bir unsurdur. Ameliyat odalarındaki konfor ısısı 20˚C ila 24°C arasındadır. Bu da spot ışıklar altında hem hastanın, hem de personelin terlemesine sebebiyet verebilir. Bu yüzden tek kullanımlık kumaşların nefes alabilirlik özelliği rahatlık açısından kolaylık sağlamaktadır.

 

Hastaların tek kullanımlık nonwoven kumaşlar ile örtülmesi ya da giydirilmesi de daha kolaydır. Tek kullanımlık örtüler yapılacak operasyona bağlı olarak üretilebilir ve kolaylıkla ayarlanabilirler. Bunlar gerek operasyon uygulanacak alana takviye olması açısından, gerek operasyon esnasında oluşacak sıvının kontrol altında tutulması için pouchlarının olmasından, gerek operasyonda kullanılan cihazların kablolarının kolay geçmesini sağlayacak delikler olmasından, ve operasyon bazlı ve o operasyona özgü setler yapılması açısından çok kullanışlıdır.

 

Tüm bunlar göz önüne alındığında polyester-pamuk kumaşlara yani tekrar kullanılabilirlere göre tek kullanımlık kumaşlar avantaj sağlamaktadır.